baner

prežívate náročné životné obdobie v rodine alebo v práci

ste zaplavený stresom, trpíte úzkosťou, strachom, obavami

prestali ste sa tešiť zo života, máte tendenciu vidieť okolité dianie, seba, či svoju budúcnosť negatívne, depresívne

trpíte bolesťami hlavy, žalúdka, nechutenstvom, alebo sa prejedáte, mávate problémy so spánkom, iné telesné problémy

dlhodobo sa liečite na somatické ochorenie

trápi vás partnerský problém, alebo prežívate manželskú krízu, máte problémy s výchovou detí

potrebujete špeciálne psychologické vyšetrenie

chcete sa viac spoznať a pracovať na svojom osobnostnom rozvoji, viac sa starať o svoje duševné zdravie

Vezmite svoj život do vlastných rúk

Ponúkame odbornú psychologickú a psychoterapeutickú pomoc v príjemnom prostredí novej ambulancie. Pružné termíny a v čase, ktorý vám vieme prispôsobiť.


Spravte prvý krok, s obdivom a úctou k vášmu odhodlaniu sme pripravení vás sprevádzať riešením náročných situácií a prispieť tak k vašej duševnej rovnováhe.

O nás - Môj profil


Ambulancia klinickej psychológie a psychoterapie je výsledkom dlhoročného štúdia a praktických skúseností z mojej už viac ako 20 ročnej praxe v odbore psychológia.

Vzdelanie a odborná prax


Po ukončení vysokoškolského jednoodborového štúdia psychológie na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach, som prvé praktické skúsenosti získavala v Centre poradensko- psychologických služieb pre pár jednotlivca a rodinu v Prešove. Po dvojročnej odbornej príprave som dostala aj môj prvý certifikát z poradenskej propedeutiky so zameraním na partnerské a rodinné poradenstvo.

Neskôr som prijala ponuku pracovať pod odborným garantom v Ambulancii klinickej psychológie v Prešove. Na tejto pôde som mohla desať rokov naplno odborne pracovať v prospech pacientov s rôznymi diagnózami duševných porúch a porúch správania. Zároveň som v roku 2005 ukončila 4 – ročný psychoterapeutický výcvik v kognitívno- behaviorálnej psychoterapii v Slovenskom inštitúte pre výcvik KBT v Liptovskom Mikuláši, následne som bola zapísaná do Zoznamu psychoterapeutov SR.


V roku 2006 som obhájila rigoróznu prácu na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v odbore psychológia a v roku 2008 som získala certifikát odbornej spôsobilosti na výkon certifikovanej pracovnej činnosti v odbore psychoterapia.

Od roku 2011 som pracovala ako psychológ na Operačnom stredisku záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky pre Prešovský kraj. Absolvovala som výcvik v individuálnej a skupinovej krízovej intervencii CISM s lektorom Oliverom Borbourom z univerzite Mariland, výcvik vo využití biofeedbackových metód, metódy HRV Biofeedback, základy psychotraumatológie a koučingu .


V roku 2014 som ukončila špecializáciu na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave v špecializačnom odbore klinická psychológia a následne som získala od Slovenskej komory psychológov licenciu na výkon práce odborného zástupcu v odbore klinická psychológia a psychoterapia.

Od roku 2015 som sa profesionálne intenzívnejšie zamerala na liečbu psychickej traumy, absolvovala som dvojročný výcvik v psychotraumatológii a EMDR v Slovenskom inštitúte pre psychotraumatológiu a EMDR v Trenčíne.
 

Pedagogická činnosť


Okrem odbornej práce psychológa priamo s klientom a pacientom, som dostala príležitosť kontaktu s vysokoškolskými študentami.
Od roku 2006 som pôsobila ako externý pedagóg na Filozofickej fakulte v Prešovskej univerzity a Inštitúte psychológie. Šesť rokov som vyučovala predmet základy kognitívno- behaviorálnej psychoterapie.

Dva roky som pôsobila na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave ako externý vyučujúci základov komunikácie v odbore Operátor záchrannej zdravotnej služby.


Aktuálne druhý rok pôsobím ako externý vyučujúci na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity kde vyučujem odborný predmet poruchy detského vývinu.

Na tejto fakulte zároveň vediem poradňu pre študentov.


Všetky príležitosti, ktoré mi vstúpili do života, boli pre mňa vzácne a významne obohacujúce v skvalitňovaní poskytovanej psychologickej pomoci klientom a pacientom, posunuli ma vpred nielen ako odborníka, ale aj ako človeka, za čo som veľmi vďačná. Verím, že ich naplno zúročím aj vo svojej ambulancii, ktorú som otvorila v marci 2017 a tým pomôžem obohatiť životy mnohých, ktorí to v oblasti duševného zdravia potrebujú, alebo budú potrebovať.

PhDr.Ivana Havadejová

Ivana Havadejová,
klinický psychológ a psychoterapeut

Psychologické služby

ikona

Psychologická diagnostika

 • psychologické vyšetrenia dorastu a dospelých: intelekt, osobnosť, psychické funkcie, špecifické schopnosti
 • psychologické vyšetrenia žiadateľov a držiteľov zbrojných preukazov
 • psychologické vyšetrenia psychickej spôsobilosti na prácu v bezpečnostných službách - SBS
ikona

Psychoterapia

 • kognitívno-behaviorálna psychoterapia, individuálnu a skupinovú formu (liečba depresie, úzkosti, fóbií, porúch príjmu potravy, porúch spánku, sexuálnych dysfunkcií, traumy, psychosomatických ochorení a i.)
 • krízová intervencia a liečba psychickej traumy metódou EMDR
 • partnerské a rodinné poradenstvo
 • relaxačné techniky
 • HRV biofeedback
ikona

Prevencia

 • zvládania stresu a psychickej záťaže
 • špeciálne komunikačné tréningy
 • tréningy asertivity a sociálnych zručnosti
 • osobnostný rozvoj
 • relaxačné techniky
 • HRV Biofeedback

ikonaOrdinačné hodiny


Pondelok 8:00 - 14:00
Utorok 8:00 - 14:00
Streda 8:00 - 14:00
Štvrtok 8:00 - 14:00
Piatok 8:00 - 14:00

Termíny psychoterapie je možné pružne prispôsobiť požiadavkám klientov.

ikonaCenník


individuálna psychoterapia 50 min. 35 eur
partnerské, rodinné poradenstvo 90 min. 50 eur
psychologické vyšetrenie 60 min. 40 eur

Kontakt

IH & psychology s.r.o.
Jarková 28
080 01 PREŠOV
Mobil: (+421) 0905 65 00 43
PhDr. Ivana Havadejová
ihavadejova@ihpsychology.sk

Kontaktný formulár

* Kliknutím do štvorca potvrďte, že nie ste robot.

* Tieto údaje sú povinné.